top of page

Ons Artistiek Pedagogisch Project
Visietekst van GO! Muziekacademie Etterbeek

GO! Muziekacademie Etterbeek biedt kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen kwaliteitsvol muziekonderwijs.
Vertrekkend vanuit een veilige leeromgeving en begeleid door een bekwaam en gepassioneerd team van leraar-kunstenaars, krijgen leerlingen de kans om alle competenties van het kunstenaar-zijn te ontwikkelen.
We willen de toegang tot ons onderwijs laagdrempelig houden, maar de lat hoog leggen voor de zelfontplooiing van onze cursisten.

Muziekschool Pastel-009.jpg

01

De leerling ~ de performer

De leerling staat centraal in onze aanpak. We zien onze leerlingen als personen die zich willen ontwikkelen en engageren. Ons kwaliteitsvol onderwijs is gericht op creativiteit, intrinsieke motivatie, vakkundige beheersing en welbevinden.

Hierbij willen we heel bewust oog hebben voor het individu en zijn artistieke leernoden.

02

De kunstenaar ~ de idee

Kwaliteitsvol muziekonderwijs bestaat ook uit het creëren van kansen, het ruimte bieden aan initiatieven en het stimuleren van actieve deelname aan het muzikale leven binnen en buiten de academie.

We brengen de bruisende creativiteit, die zo kenmerkend is voor Brussel binnen in de academie. Ze is de optimale voedingsbodem voor de artistieke ontwikkeling van onze leerlingen.
Deze sfeer willen we graag laten doordringen in elke les, in ieder contact tussen leerkrachten en leerlingen, in elk klaslokaal én ver daarbuiten door samen te werken en samen te creëren. Het individueel stimuleren van een open en onderzoekende ingesteldheid leidt naar nieuwsgierige, innoverende, uitvoerende en creërende muzikanten.

Muziekschool Pastel-002.jpg

03

Muziekschool Pastel-003.jpg

Samenwerking en communicatie ~ de samenklank

Samenwerking en een open ingesteldheid zijn waarden die we willen uitdragen in ons project.
In deze open schoolcultuur dragen we respect en een goede communicatie hoog in het vaandel.

Zo streven we naar een school waarin iedereen zich thuis voelt en er verbondenheid heerst tussen leerlingen, leerkrachten, personeel én ouders.
Ook in samenwerkingsverbanden met de lokale gemeenschap en onze externe partners willen we deze waarden inzetten.

04

Structuur en werking ~
de compositie

We gaan voor een open school met een heldere en transparante structuur. We creëren ruimte voor de visie, artisticiteit en creativiteit van de leerling en de leerkracht. We onderbouwen dit met een duidelijk en functioneel evaluatiebeleid en ondersteunende omkadering.

Door onze aanwezigheid in verschillende vestigingsplaatsen willen we de bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze academie vergroten. 

Onze academie maakt deel uit van Scholengroep Brussel. Wij engageren ons het PPGO, het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs, in onze werking te verankeren.
Het pedagogisch project van het GO! (kortweg: PPGO!) - GO! (g-o.be)

Muziekschool Pastel-011.jpg
bottom of page