top of page

SPECIALISATIEGRAAD

Image by Kael Bloom

Wat doen we in de Specialisatiegraad?

Enkel voor excellerende leerlingen
Duur: 2 jaar


1u instrument + 1u groepsmusiceren  instrumentaal of vocaal

Doorstromers naar het hoger muziekonderwijs kunnen graad 4.2 en 4.3 en specialisatiegraad gelijktijdig afleggen.

 

Toelatingsvoorwaarden

Voor deze specialisatiegraad zijn de plaatsen beperkt. Kandidaten kunnen zich melden op het secretariaat.

De directie, in samenspraak met de betrokken leerkrachten, beslist op basis van de door de Vlaamse regering vastgestelde modaliteiten en na advies van de betrokken of de leerling toegelaten wordt tot de specialisatiegraad. Hierbij wordt rekening gehouden met de motivatie, de competenties en het potentieel van de leerling. Het behalen van een grote onderscheiding bij het afstuderen in graad 4 is een minimumvereiste. Een verdere selectie gebeurt volgens de ranking tijdens de beoordeling en de beschikbare plaatsen.

Kandidaten zullen beoordeeld worden op hun eindexamen. Wie reeds eerder is afgestudeerd of van een andere school komt, legt een toegangsproef af met twee werken van een verschillend karakter op het niveau van een eindexamen 4.3.

Uurrooster 2023-2024

Alle uurroosters zijn onder voorbehoud.

Het uurrooster voor de lessen instrument  en groepsmusiceren bespreek je in het begin van het schooljaar met de toegewezen leraar.

Image by Blessing Ri
bottom of page